Warunki ogólne użytkowania Nettkino AS

Kino internetowe to usługa internetowa służąca dostarczaniu treści audiowizualnych do zarejestrowanych użytkowników. W serwisie można uzyskać dostęp do filmów poprzez streaming (tzw. Pay-per-view lub wypożyczanie filmów)

Informacje o nas

Dostawca usługi jest Nettkino AS zarejestrowane w Oslo w Norwegii pod numerem organizacyjnym: 916939302.

 

Warunki korzystania z serwisu.

Niniejsze warunki korzystania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Serwisu i są prawnie wiążące. Korzystając z Usługi, akceptujesz warunki zawarte w regulaminie.

 

Dostęp do usługi i użytkowanie

Możesz uzyskać dostęp do Usługi, płacąc kwotę za dostęp do określonych treści indywidualnie jako wypożyczenie na dany okres (wypożyczenie filmu zwane również pay per view)

Aby móc zarejestrować konto w Kinie Online i korzystać z usługi, należy:

 1. mieć ukończone 18 lat;
 2. nie mieszkać w Rzeczypospolitej Polskiej (zwanym dalej„terytorium)
 3. podać prawidłowe dane osobowe podczas rejestracji;
 4. korzystać z Usługi wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego, a nie do celów komercyjnych lub publicznych;
 5. sprawdzić, czy urządzenia zarejestrowane do korzystania z Usługi są wymienione na stronie: Często zadawane pytania. FAQ
 6. nie używaj ani nie zezwalaj innym na korzystanie z Usługi w celach niezgodnych z prawem lub niewłaściwych.
 7. opłacić usługę

 

Sprzęt, systemy i połączenia

Przed dokonaniem Płatności za Usługę należy sprawdzić, czy posiada się niezbędny sprzęt, systemy i połączenie potrzebne do korzystania z Usługi.

Upewnij się, że masz najnowszą wersję przeglądarek lub aplikacji powiązanych z usługą. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania FAQ na stronie internetowej.

Nawet jeśli spełniasz wymagania systemowe, nie możemy zagwarantować, że Usługa będzie zawsze działać. Może to mieć związek z systemem operacyjnym urządzenia.

Nie bierzemy odpowiedzialności za same urządzenia, ich działanie ani stałą zgodność z usługą.

Na możliwość korzystania z usługi mogą mieć wpływ awarie Internetu, inne sieci, dostawcy usług internetowych, problemy elektroniczne, dane lub inne problemy komunikacyjne lub awarie, nad którymi nie mamy kontroli. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za czynniki zewnętrzne.

Bezpieczeństwo nazwy użytkownika i hasła

Nazwy użytkowników i hasła to informacje poufne i nigdy nie należy udostępniać ich innym.W każdej chwili możemy poprosić Cię o zmianę hasła, ale powiadomimy Cię o tym w odpowiednim czasie.

Jeśli podejrzewasz, że Twoja nazwa użytkownika i / lub hasło są używane przez inne osoby, musisz nas natychmiast powiadomić i zmienić swoje hasło. Jeśli mamy powody, by sądzić, że nazwa użytkownika i / lub hasło zostały udostępnione innym lub w inny sposób niewłaściwie użyte przez nieupoważnioną osobę, możemy natychmiast wyłączyć lub zablokować dostęp do Usługi lub podjąć inne środki ostrożności, aby zapobiec dalszemu nieautoryzowanemu postępowaniu.

Nieletni

Usługa może zawierać materiały nieodpowiednie dla nieletnich.

Adres e-mail Informacje i wiadomości od nas są wysyłane na adres e-mail podany podczas rejestracji.

W przypadku zmiany adresu e-mail ważne jest natychmiastowe zaktualizowanie informacji na koncie użytkownika. Serwis zawsze będzie traktować ostatni podany e-mail jako prawidłowy adres klienta.

 

Płatności i niespłacony dług

Płatności jednorazowe są płatne w momencie zakupu i są potrącane z podanej karty kredytowej lub debetowej lub innego uzgodnionego sposobu płatności. Informacje o wcześniejszych zakupach można znaleźć w zakładce „Moje konto” na stronie.

 

Ceny i zmiany pakietów

Przy zakupie Usługi lub odnowieniu subskrypcji zostaniesz obciążony kwotą zgodną z aktualnym cennikiem za pomocą podanych przez Ciebie środków płatności. Aktualne ceny można znaleźć w Serwisie.

 

Prawa własności intelektualnej treści w Serwisie są chronione norweskimi i polskimi oraz międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw własności intelektualnej, w tym postanowieniami ustawy o prawie autorskim. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do materiałów lub treści zawartych w Usłudze należą do nas lub są przez nas licencjonowane. W chwili dokonania płatności udzielamy Ci niewyłącznej i ograniczonej licencji na korzystanie z takich praw wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego (a nie do celów komercyjnych), pod warunkiem, że nie będziesz: 

 1. kopiować, publikować, reprodukować, nadawać, rozpowszechniać, transmitować lub w inny sposób udostępniać treści Serwisu publicznie lub zezwalać na to innym;
 2. pobierać, przekazywać lub udostępniać jakiekolwiek treści z Serwisu, używać treści na urządzeniu, które nie jest przez Ciebie zarejestrowane lub wyświetla zawartość Serwisu za opłatą; lub Pomija, usuwa, rekonstruuje, kompiluje, dezasembluje, modyfikuje lub w inny sposób manipuluje zabezpieczeniami lub szyfrowaniem lub jakąkolwiek inną technologią lub oprogramowaniem wchodzącym w skład Usługi.

 

Nie nabywasz żadnych praw własności ani praw do Usługi poza licencją opisaną powyżej.

Naruszenie tych postanowień i naruszenie praw własności intelektualnej zawsze będzie uważane za istotne naruszenie niniejszych warunków i daje prawo firmie Nettkino AS do natychmiastowego zamknięcia usługi danemu użytkownikowi oraz uniedostępnieniu usługi by zapobiec dalszemu zabronionemu zachowaniu.

Bezpieczeństwo

Zabrania się korzystania z Usługi w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, uniemożliwić lub naruszyć korzystanie z Usługi przez innych użytkowników. Obejmuje to wysyłanie lub przesyłanie materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody komputerowe, pliki lub programy zaprojektowane w celu uszkodzenia, zakłócenia, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonalności oprogramowania, sprzętu lub sprzętu bezpośrednio lub pośrednio związanych z Usługą.

Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemów, sieci, treści lub informacji, które składają się na Witrynę, Usługę lub systemy, na których opiera się Usługa.

Nie wolno również podejmować prób zdobycia materiałów lub informacji, które nie są przeznaczone do udostępnienia lub uzyskania w Usłudze. Naruszenie tych postanowień zawsze będzie uważane za istotne naruszenie niniejszych warunków i daje firmie Nettkino AS prawo do natychmiastowego zamknięcia usługi dla Ciebie i / lub uniemożliwienia jej dostępu do Ciebie lub w inny sposób do zapobieżenia dalszym zabronionym zachowaniem.

 

Nasza odpowiedzialność

Usługa jest oferowana „tak jak jest” i „w miarę dostępności”, a my nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących dokładności ani kompletności jakichkolwiek treści, informacji, usług lub innych materiałów udostępnianych w ramach Usługi lub za jej pośrednictwem. Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji dotyczących działania, dostępności, jakości, łatwości użytkowania ani bezpieczeństwa Usługi.

 

Ani my, ani nasi partnerzy, menedżerowie, członkowie zarządu, pracownicy, licencjodawcy ani osoby trzecie nie możemy w żadnych okolicznościach zostać pociągnięci do odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody lub szkody następcze, które mogą powstać w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z Usługi lub jakichkolwiek dostępnych usług stron trzecich w witrynie lub Usłudze.

 

Odszkodowanie

Podpisując niniejszy regulamin zgadzasz się na zwolnienie nas, podmiotów stowarzyszonych, a także wszystkich członków naszego zarządu, kadry kierowniczej, agentów, wykonawców, partnerów i pracowników z odpowiedzialności i od wszelkich strat, wszelkich roszczeń, kosztów i wydatków, w tym wynagrodzeń prawników, które mogą wynikać z lub w związku z twoimi naruszeniami popełnionymi na niniejszych warunkach lub naruszeniem jakichkolwiek praw, przepisów lub praw osób trzecich.

 

Polityka prywatności

Przetwarzamy informacje o użytkowniu zgodnie z naszą Polityką prywatności. Korzystając z Witryny lub Usługi, wyrażasz zgodę na to przetwarzanie danych osobowych.

Media społecznościowe

Usługa może umożliwiać publiczne udostępnianie profilu, udostępnianie linków innym użytkownikom Usługi lub integrację korzystania z Usługi z funkcjami udostępnianymi przez zewnętrzne serwisy społecznościowe, takie jak Facebook i Twitter („Media społecznościowe”). Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tej opcji, na przykład łącząc swój profil z kontem na Facebooku, ogół społeczeństwa lub inni użytkownicy mogą zobaczyć Twój profil w Kinie Internetowym. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, które są udostępniane w mediach społecznościowych i należy zapoznać się z odpowiednimi warunkami korzystania z witryn mediów społecznościowych. Jeśli korzystasz z mediów społecznościowych w ramach Usługi, zgadzasz się, że nie będziesz ich używać w żaden sposób, który uważamy za niedopuszczalny.

 

Zwrot

Jeżeli wbrew oczekiwaniom nie jesteś zadowolony z usług / produktów zakupionych u nas w Nettkino, skontaktuj się z obsługą klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (SUPPORT@kinointernetowe.com).

 

Polityka prywatności Nettkino

 

Serwis (zwany dalej „Usługą” lub „Platformą”) jest oferowany przez firmę Nettkino AS („Nettkino”, „My” lub „Nasze”). Org: 916 939 302 , adres Brenneriveien 5, 0182 OSLO. Nasza działalność podlega norweskiej ustawie o danych osobowych.

 

Niniejsza polityka prywatności stanowi podstawę do tego, w jaki sposób dane osobowe i informacje o plikach cookie, które zbieramy od Ciebie lub które nam przekazujesz, będą przez nas przetwarzane. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem, aby zrozumieć nasze zasady i metody przetwarzania danych osobowych. Niniejsza witryna internetowa zwana jest dalej „Witryną”.

 

INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBECNIE ZBIERANE OD CIEBIE Jeśli dokonałeś zakupu, zbierzemy niektóre lub wszystkie informacje, jak wspomniano poniżej. To, jakie informacje zbieramy, zależy od okoliczności. Jeśli skorzystasz z naszej usługi tylko w jednym przypadku, zbierzemy mniej informacji. Informacje, które możemy zbierać:

 

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres zamieszkania
 • Informacje dotyczące płatności, w tym rodzaj karty płatniczej, numer karty, datę ważności i adres właściciela
 • Inne informacje podane podczas rejestracji w celu korzystania z naszej strony internetowej lub zażądania dodatkowych usług.

Będziemy również mogli poprosić Cię o informacje, gdy zgłosisz problem z naszą stroną internetową

 • Jeśli skontaktujesz się z nami, będziemy mogli przechowywać odpowiednią korespondencję
 • Szczegóły dotyczące twoich wizyt na naszej stronie internetowej, w tym między innymi ruch danych, dane geograficzne i inne informacje komunikacyjne, niezależnie od tego, czy jest to konieczne do naszej pracy fakturowania lub w inny sposób, a także do usług, do których masz dostęp

 

WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Używamy informacji o Tobie w celu

 • aktywowania płatności z Twojego konta i sprawdzenia, czy karta płatnicza jest ważna
 • zapewnienia, aby zawartość naszej Witryny była prezentowana w sposób najbardziej efektywny dla Ciebie i Twojego urządzenia
 • oferowania Ci oferty, wiadomości, informacji, nowych produktów lub usług, o które prosisz lub które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pod warunkiem, że wyraziłeś zgodę na kontakt w takich celach
 • Przeprowadzania ankiet, aby poprawić interakcję z Witryną
 • polecania ci innych filmów, programów telewizyjnych, programów sportowych i innych treści, które mogą Cię zainteresować
 • By móc wystawić fakturę i informacje dotyczące płatności
 • komunikować się z Tobą w sprawie subskrypcji, konta lub zakupów w Witrynie
 • informować cię o wszelkich zmianach w Usługach

Możemy również zezwolić wybranym stronom trzecim na wykorzystanie informacji, jak określono poniżej (patrz sekcja Ujawnianie informacji).

 

NIELETNI

Aby korzystać z Usługi, musisz mieć ukończone 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z Usługi tylko wtedy, gdy opiekun lub opiekun wyraził na to zgodę, uczestniczy w korzystaniu i nadzoruje korzystanie z niego, co podlega „Regulaminowi”.

 

GDZIE PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

Wszystkie informacje, które nam przekazujesz, są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Wszystkie transakcje płatnicze będą szyfrowane przy użyciu standardowej technologii branżowej. Jeśli otrzymałeś (lub wybrałeś) hasło, które daje Ci dostęp do specjalnych części naszej strony internetowej, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy o nieudostępnianie nikomu swojego hasła. Przekazywanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. W związku z tym, chociaż dołożymy wszelkich starań, aby Cię chronić, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do informacji. Wszelkie przekazywanie informacji do naszej Witryny odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich informacji podejmiemy rygorystyczne procedury i środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

 

 

Przetwarzanie TWOICH danych osobowych

Będziemy mogli ujawniać Twoje dane osobowe stronom trzecim:

 • Jeśli mamy ustawowy obowiązek podania lub udostępnienia Twoich danych osobowych, wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań prawnych lub egzekwowania lub stosowania naszych warunków. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.
 • Będziemy mogli również korzystać z usług firm zewnętrznych do wykonywania usług w naszym imieniu. Obejmuje to oferowanie infrastruktury i usług IT (w tym między innymi przechowywanie danych i monitorowanie jakości transmisji strumieniowej), przetwarzanie transakcji kartami kredytowymi / debetowymi, zapewnianie obsługi klienta, ratingów kredytowych, analizę i ulepszanie danych, przetwarzanie ankiet klientów wykonywanie innych analiz statystycznych.

W związku ze świadczeniem tych usług firmy te mogą mieć dostęp do Twoich danych. Nie zezwalamy tym firmom na wykorzystywanie lub przekazywanie Twoich danych osobowych poza zakres świadczenia usług, o które prosimy.

 

DOSTĘP DO INFORMACJI na temat przechowywanych danych osobowych

Masz prawo zapoznać się z przechowywanymi na Twój temat informacjami. Masz prawo do uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe o Tobie posiadamy oraz do poprawiania wszelkich błędów w tych informacjach. Jeśli będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, poinformujemy Cię o:

 • Jakie informacje są przetwarzane
 • Źródło zbierania informacji
 • Dlaczego odbywa się badanie
 • Do jakich odbiorców lub grup odbiorców przekazywane są dane osobowe • Udzielimy Ci tych informacji bezpłatnie w ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku, maksymalnie raz w roku kalendarzowym.

ADRESY IP

Możemy zbierać informacje o Twoim komputerze, w tym, jeśli ma to zastosowanie, adres IP, system operacyjny, typ przeglądarki, szybkość połączenia i Twojego dostawcę usług internetowych, w celu administrowania systemem i raportowania zbiorczych informacji naszym reklamodawcom. Są to dane statystyczne dotyczące sposobu korzystania z sieci i wzorców przez naszych użytkowników, które nie identyfikują osób.

 

Nettkino

Organisasjonsnummer 916 939 302
 © 2020 Nettkino AS
All rights reserved

support@kinointernetowe.com